strzałka do góry

Realizacje

Pomoc Techniczna - Inżynier Kontraktu dla Projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów - Etap III

Szczegóły projektu

Żyrardów, ul. Czysta kwiecień 2019r. maj 2022r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Żyrardów" Sp. z o.o.

Opis projektu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Żyrardowie realizuje projekt " Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów - Etap III", którego celem jest:

  • uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Żyrardów 
  • zwiększenie stopnia skanalizowania aglomeracji,
  • poprawienie komfortu bytowania mieszkańców,
  • intensyfikacja procesu stabilizacji i fermentacji osadowej,
  • poprawa efektywności produkcji biogazu
  • poprawy efektywności energetycznej.

 

BBC Best Building Consultants będzie pełniło rolę Inżyniera Kontraktu obejmującą usługi w zakresie wsparcia PGK w sposób zapewniający prawidłowe zarządzanie, koordynowanie, monitorowanie i rozliczanie finansowe zadań wchodzących w skład Projektu oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego

Zakres usług

Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu

Wyzwania