strzałka do góry

Klauzula informacyjna

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest BBC Best Building Consultants spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-326) Aleje Jerozolimskie 155 /U3 („Administrator”).

 

 1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe:
  • w celach związanych z realizacją przez Administratora usług na rzecz klientów Administratora;
  • w celach zmierzających bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Państwem oraz Administratorem;
  • w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz ustawy o rachunkowości;
  • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest uzasadnionym interesem Administratora;
  • w związku z prowadzoną przez Administratora rekrutacją pracowników lub współpracowników,
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora.

   

 2. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
  • imię i nazwisko oraz nazwę firmy,
  • adres korespondencyjny,
  • numer telefonu kontaktowego,
  • adres email,
  • numer NIP,
  • numer PESEL.

   

  • Odbiorcami danych osobowych mogą być:
  • pracownicy lub współpracownicy Administratora,
  • podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa,
  • podmioty realizujące na rzecz Administratora usługi, jeśli przekazanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji tych usług,
  • inne podmioty na podstawie umów powierzenia danych.

   

 3. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza teren Unii Europejskiej.
 4. Co do zasady Administrator przechowuje Państwa dane osobowe przez okres świadczenia usług oraz po zakończeniu świadczenia tych usług przez okres niezbędny do wypełniania obowiązków prawnych lub księgowych.
 5.  

 6. Osobom, których dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo:
  • dostępu do danych,
  • sprostowania danych,
  • usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

   

  • Odwołanie lub sprzeciw w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Administratora następuje pisemnie. Osoba, której dane osobowe dotyczą, uprawniona jest wnieść skargę związaną z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Osoba, której dane osobowe dotyczą jest uprawniona do otrzymania od Administratora danych osobowych tej osoby przetwarzanych przez Administratora.

   

  • Dane kontaktowe do Administratora: BBC Best Building Consultants spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-326) Aleje Jerozolimskie 155 /U3, tel: 530 272 155 email: biuro@bbconsultants.pl

   

 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu realizacji przez Administratora usług na rzecz klientów Administratora lub w celu zawarcia umowy z Administratorem.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest BBC Best Building Consultants Nadzory i Doradztwo Budowlane Łukasz Zdziebłowski z siedzibą w Żyrardowie (kod pocztowy: 96-300) ul. Gen. Bema 42A („Administrator”).

 

 1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe:
  • w celach związanych z realizacją przez Administratora usług na rzecz klientów Administratora;
  • w celach zmierzających bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Państwem oraz Administratorem;
  • w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz ustawy o rachunkowości;
  • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest uzasadnionym interesem Administratora;
  • w związku z prowadzoną przez Administratora rekrutacją pracowników lub współpracowników,
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora.

   

 2. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
  • imię i nazwisko oraz nazwę firmy,
  • adres korespondencyjny,
  • numer telefonu kontaktowego,
  • adres email,
  • numer NIP,
  • numer PESEL.

   

  • Odbiorcami danych osobowych mogą być:
  • pracownicy lub współpracownicy Administratora,
  • podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa,
  • podmioty realizujące na rzecz Administratora usługi, jeśli przekazanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji tych usług,
  • inne podmioty na podstawie umów powierzenia danych.

   

 3. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza teren Unii Europejskiej.
 4. Co do zasady Administrator przechowuje Państwa dane osobowe przez okres świadczenia usług oraz po zakończeniu świadczenia tych usług przez okres niezbędny do wypełniania obowiązków prawnych lub księgowych.
 5.  

 6. Osobom, których dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo:
  • dostępu do danych,
  • sprostowania danych,
  • usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

   

  • Odwołanie lub sprzeciw w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Administratora następuje pisemnie. Osoba, której dane osobowe dotyczą, uprawniona jest wnieść skargę związaną z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Osoba, której dane osobowe dotyczą jest uprawniona do otrzymania od Administratora danych osobowych tej osoby przetwarzanych przez Administratora.

   

  • Dane kontaktowe do Administratora: BBC Best Building Consultants spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-326) Aleje Jerozolimskie 155 /U3, tel: 530 272 155 email: biuro@bbconsultants.pl

   

 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu realizacji przez Administratora usług na rzecz klientów Administratora lub w celu zawarcia umowy z Administratorem.