strzałka do góry

Realizacje

Śląski Uniwersytet Medyczny

Szczegóły projektu

Katowice, ul. Poniatowskiego lipiec 2018r. wrzesień 2018r. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Opis projektu

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach to publiczna szkoła wyższa o profilu medycznym kształcąca lekarzy różnych specjalności oraz szeroko pojętego personelu medycznego (farmaceutów, pielęgniarki, położne, fizjoterapeutów, menedżerów ochrony zdrowia i in.), prowadząca działalność dydaktyczną, naukową i kliniczną.


BBC wykona dokumentację projektową adaptacji pomieszczeń budynku dla potrzeb Zakładu Adaptowalnej Aktywności Fizycznej i Sportu Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Zakres usług

Wykonanie dokumentacji projektowej

Wyzwania