strzałka do góry

Realizacje

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla budowy nowej siedziby Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim

Szczegóły projektu

Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka sierpień 2017 styczeń 2018 Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Opis projektu

BBC wykona dokumenatcję projektowo-kosztorysową budowy budynku z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad budową nowej siedziby Urzędu Skarbowego

Zakres usług

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Wyzwania