strzałka do góry

Realizacje

Przebudowa dworca kolejowego Gdańsk Główny

Szczegóły projektu

Gdańsk lipiec 2018 Multiconsult BBC Best Building Consultants

Opis projektu

BBC będzie sprawowało nadzór nad realizacją zadania  inwestycyjnego w ramach projektów pn. "Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych" oraz "Przebudowa dworca kolejowgo Gdańsk Główny"

Zakres usług

Sprawowanie nadzoru autorskiego

Wyzwania