strzałka do góry

Realizacje

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód

Szczegóły projektu

Katowice 03.06.2019 r Sąd Okręgowy w Katowicach BBC

Opis projektu

 

Budowa budynku dla potrzeb Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach przy ul. Francuskiej 70a

Zakres usług

Analiza istniejącej dokumentacji, analiza dokumentacji projektowej: budowlanej i wykonawczej - wielobranżowej wraz ze Specyfikami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim, w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę, przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i realizacji przedsięwzięcia.

Wyzwania