strzałka do góry

Realizacje

Szczegóły projektu

Warszawa 15.10.2019r. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Praga" BBC

Opis projektu

Opracowanie koncepcji architektoniczno-przestrzennej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami wraz z garażem podzielmnym zlokalizowanej na działkach ew. nr 111/2; 111/23 i 111/24 w obrębie 4-10-06 w Warszawie. 

Zakres usług

Komplet dokumentacji budowlanej i wykonawczej oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

Wyzwania