strzałka do góry

Realizacje

KONCEPCJA SZYBKIEGO TRAMWAJU WARSZAWSKIEGO

Szczegóły projektu

Warszawa IV kwartał 2015r. IV kwartał 2017r. Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. Safege S.A.S. - Francja (lider) oraz Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o.

Opis projektu

Przedmiotem koncepcji programowo-przestrzennej jest budowa trasy szybkiego tramwaju
od ul. M. Kasprzaka do Wilanowa, wraz z elementami towarzyszącymi. Zamówienie obejmuje m.in.: wykonanie projektu stałej organizacji ruchu i analizy układu zasilania trakcji, analizy tuneli kosztów, sieci i instalacji elektrycznych oraz sanitarnych, a także materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, które będą stanowić podstawę do późniejszego wykonania dokumentacji.

Zakres usług

  • Prace koncepcyjne w zakresie odwodnienia
  • Prace koncepcyjne w zakresie kolizji sanitarnych
  • Prace koncepcyjne w zakresie zasilań sanitarnych do obiektów budowlanych
  • Prace koncepcyjne tunelowego budownictwa podziemnego
  • Badania geotechniczne

Wyzwania

  • Najważniejsza inwestycja w zakresie linii tramwajowej na przestrzeni dekad w skali całego kraju

  • Nowatorskie rozwiązania związane z tramwajami o zwiększonej prędkości