strzałka do góry

Realizacje

Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1720E/1721E/1719E

Szczegóły projektu

Wróblew-Wągłczew-Gruszczyce czerwiec 2016 listopad 2016 Powiatowy Zarzą Dróg w Sieradzu

Opis projektu

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1720E/1721E/1719E Wróblew-Węgłczew-Gruszczyce od km 0+000 do km 12+770.

Zakres usług

  • Projekt budowlany
  • Projekt wykonawczy

 

Wyzwania

  • Projekt wymagający uzyskania wielu opinii oraz uzgodnień