strzałka do góry

Realizacje

Budynek wielorodzinny Praga Południe

Szczegóły projektu

Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Targowa styczeń 2016r. w trakcie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe BBC Best Building Consultants

Opis projektu

Dzielnica Praga Południe m. st. Warszawy jest obszarem, gdzie już w okresie XI - XIV wieku zaczęły powstawać pierwsze osady i wsie. Pod koniec XVIII w. przy ulicy Targowej istniało już 71 drewnianych domów oraz 1 dom murowany. To właśnie ta ulica w XIXw. stanowiła centrum Pragi.

BBC wykona kompleksową dokumentację projektowo-kosztorysową budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym wraz z zagospodarowaniem terenu na ul. Targowej w dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy.

Zakres usług

  • Dokumentacja projektowo-kosztorysowa
  • Zagospodarowanie terenu
  • Nadzór autorski

Wyzwania

  • Krótkie terminy realizacyjne dla poszczególnych etapów zdefiniowanych przedmiotem umowy
  • Konieczność zachowania umownego wskaźnika cenowego (koszty realizacji inwestycji) w całym procesie projektowania
  • Ujęcie racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym i ekonomicznym odnawialnych źródeł energii