strzałka do góry

Realizacje

Średniowieczne Mury Kalisz

Szczegóły projektu

Kalisz marzec 2017r. sierpień 2017r. Miasto Kalisz BBC Best Building Consultants

Opis projektu

Kalisz został otoczony murami obronnymi w połowie XIV wieku, a ich budowę przypisuje się królowi Kazimierzowi Wielkiemu. Umocnienia, których wysokość wahała się od 6 do 9 metrów, a szerokość od 1 do 1,5 metra, były otoczone ze wszystkich stron odnogami rzeki Prosny. Do miasta można było się dostać tylko przez jedną z 4 bram miejskich. W 1537 roku przeprowadzono największą modernizację murów obronnych, trwającą kilka lat, a w jej trakcie m.in. rozbudowano dwie główne bramy miejskie, Wrocławską i Toruńską. 

BBC Best Building Consultants sporządzi wielobranżową dokumentację projektową dla zadania: ,, Mury średniowiecznego Kalisza- rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego.’’

 

Zakres usług

  • Dokumentacja projektowa
  • Architektura wraz z aspektami konserwatorskimi
  • Konstrukcja
  • Instalacje elektryczne

Wyzwania

  • Krótki termin realizacji
  • Konieczność przeprowadzenia szczegółowego przeglądu wszelkich materiałów archiwalnych w Polsce dotyczących przedmiotowych zabytkowych murów
  • Wykonanie badań archeologicznych
  • Określenie stanu technicznego
  • Analiza konserwatorska