strzałka do góry

Realizacje

Dom Chodowiecki&Grass

Szczegóły projektu

Śródmieście przy ul. Sierocej, Gdańsk kwiecień 2017r. listopad 2017r. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska BBC Best Building Consultants

Opis projektu

Budynki dawnego sierocińca, zlokalizowane przy ul. Sierocej 6 i 8 w Gdańsku, będą przystosowane do pełnienia nowych funkcji- kultury i turystyki.

Zajmiemy się opracowaniem dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Zabytkowe obiekty powstawały w latach 1698 - 1763. Początkowo mieścił się tam Dom Dobroczynności i Sierociniec, później pełniły funkcje mieszkalne. Teraz pomieszczenia zostaną zaadaptowane na Dom Güntera Grassa - laureata literackiej Nagrody Nobla i Daniela Chodowieckiego - malarza, rysownika, który był synem gdańskiego kupca.

Zakres usług

  • Opracowanie dokumentacji projektowej
  • Nadzór autorski

Wyzwania

  • Krótki termin realizacji
  • Konieczność uzgodnień z Konserwatorem zabytków (gminnym i wojewódzkim)
  • Konieczność uzgodnienia odstępstw od warunków technicznych z Komendą Straży Pożarnej