strzałka do góry

About us

Go to the contact
biuro@bbconsultants.pl

+48 530 272 155
 
October 2023

BBC will prepare comprehensive project and cost documentation in all sectors for the following investment tasks:

a) [...]

More
October 2023

BBC will perform investor supervision over the construction works at the PSR/MSSR radar facility in Myszkowice, Bobrowniki [...]

More
July 2023

BBC will provide author's supervision during the construction of a complex of multi-family residential buildings with underground [...]

More
July 2023

The BBC will provide services consisting of the development of energy performance certificates for a maximum of 800 properties [...]

More
June 2023SCPC

BBC will provide authorial supervision over the implementation of the investment project titled "South Campus Project [...]

More
May 2023

Preparation of a multidisciplinary Project Documentation, investor cost estimates, quantity surveying, and technical specification [...]

More
December 2022

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, w tym programu funkcjonalno-użytkowego i specyfikacji technicznej wykonania [...]

More
October 2022

Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem "Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku [...]

More
October 2022

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji kompleksu sportowego OSIR Żoliborz w ramach zadania "Modernizacja [...]

More
October 2022

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rewitalizacji Pałacu w Sierakowie Śląskim oraz działań przyrodniczych [...]

More
October 2022DK22 Królewo

BBC will supervise the execution of works and manage the Contract entitled "Expansion of National Road No. 22 on the section [...]

More
September 2022

Opracowanie dokumentacji projektowej zabudowy mieszkalno-usługowej przy ul. św. Anny w Wejherowie nadz. nr 364, 365, 384/3, [...]

More
August 2022

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budynku Memoriału dla Muzeum Miejsce Pamięci "KL Plaszow".

More
August 2022

Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie obiektu radionawigacyjnego DME Rudka w Leszni.

More
July 2022

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi na zadaniu "Budowa miejsc stacjonowania wojsk w m. Trzebień"

More
June 2022

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) wraz ze szczegółową koncepcją architektoniczno-budowlaną oraz [...]

More
June 2022

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy budowie OR Sanok w Grabówce w gminie Dydnia w powiecie [...]

More
May 2022

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę, dostosowanie rozwiązań do przepisów oraz [...]

More
May 2022

Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku Centralnego Laboratorium Badania Wody i Ścieków, na terenie [...]

More
May 2022

Zastępstwo inwestorskie przy zadaniu "Przebudowa budynku przy ul. Strażackiej dla potrzeb Prokuratury w Gorlicach"

More
March 2022

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją Budowy Parku Centralnego z parkingiem podziemnym na ok. 270 samochodów [...]

More
November 2021

Wykonanie pełnej dokumentacji projektowo-budowlanej wraz uzyskaniem pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego w Gdyni przy [...]

More
October 2021

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. 1 Maja w Lubinie

More
October 2021

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa budynku warsztatów terapii zajęciowej i nauki przy ulicy [...]

More
August 2021

Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem na budowie drogi S19 na odcinkach [...]

More
July 2021

Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją budowy obwodnicy Strzelec Krajeńskich

More
April 2021PANSA Gdańsk

Investor's supervision over construction works related to the extension of OKRL Gdańsk

More
April 2021

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę jednostki ratowniczo-gaśniczej [...]

More
March 2021Polyclinic Bydgoszcz

Performing the duties of a substitute investor in the implementation of the superstructure of the main hospital building

More
February 2021DK66 Wysokie Mazowieckie

Investor's supervision over construction works for the task "Extension of DK66 on the section of the passage through [...]

More
February 2021Main Oncology Center in Bydgoszcz

Development of technical documentation for the expansion and modernization of the Main Oncology Center in Bydgoszcz

More
November 2020Four Zones Jastrzębia Góra

Development of a complete construction and executive design for the development of four zones in Jastrzębia Góra

More
September 2020Area revitalization of the center of Łódź

Development of project documentation along with author's supervision for the task "Area Revitalization of the Center [...]

More
July 2020Primary School No. 66 in Warsaw

Development of design and cost estimate documentation for the modernization and expansion of Primary School No. 66 in Warsaw.

More
February 2020Sunny Terraces on Czantoria in Ustroń

Preparation of complete design documentation for the investment entitled "Sunny Terraces on Czantoria in [...]

More
November 2019Ogrodowa 24

Reconstruction and conservation renovation along with a change in the use of buildings located at 24 Ogrodowa Street in Łódź.

More
November 2019Innovation Center of the Cybernetics Faculty

Development of design and cost estimate documentation for the construction of the "Innovation Center of the Cybernetics [...]

More
November 2019Innovative Center for Nutritional Sciences

Project of the Innovative Center for Nutritional Sciences of the Warsaw University of Life Sciences.

More
October 2019InnoCamp_Wrocław

Preparation of design and cost estimate documentation for the InnoCamp-GEO2 research complex located in Wrocław.

More
October 2019MUT "Mikropoligon"

Development of design and cost estimate documentation for the construction of the building Research and Development and [...]

More
July 2019

Budowa budynku dla Sądu Rejonowego w Bełchatowie przy ul. Pabianickiej.

More
July 2019

Budowa budynku dla potrzeb Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach przy ul. Francuskiej 70a

More
June 2019

BBC wykonana kompleksową dokumentację projektowo-kosztorysową remontu zespołu budynków przy ul. Targowej [...]

More
May 2019

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Żyrardowie realizuje projekt " Gospodarka wodno-ściekowa w mieście [...]

More
May 2019

BBC Best Building Consultants będzie pełniło obowiązki Inwestora Zastępczego przy realizacji zadania pn. "Przebudowa [...]

More
December 2018

BBC wykona dokumentację projektową obejmującą projekt budowlany i projekt wykonawczy budynku mieszkalno-usługowego zlokalizowanego [...]

More
October 2018

BBC wykona dokumentację projketową wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla  zadania "Przebudowa i rozbudowa [...]

More
September 2018

BBC wykona szczegółowy projekt dokumentacji budowlanej zamiennej oraz budowlanej dla budynku Centrum Wiedzy jako przebudowy [...]

More
August 2018

BBC wykona kompletną wielobranżową dokumentację projektową związaną z realizacją zadania pn. "Przebudowa Hali [...]

More
August 2018

BBC wykona dokumentację projektową adaptacji pomieszczeń budynku dla potrzeb Zakładu Adaptowalnej Aktywności Fizycznej [...]

More
July 2018

BBC wykona dokumentację projektowo-kosztorysową na wykonanie Inkubatora - California INC

More
July 2018

BBC Best Building Consultants wykona kompletne, kompleksowe, wielobranżowe dokumentacje projektów budowlanych wraz [...]

More
June 2018

BBC opracuje dokumentację projektową dla zadania pn.: "Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk-Korsze wraz z [...]

More
June 2018

BBC Best Building Consultants wykona dokumentację projektową dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa siedziby Terenowej Jednostki [...]

More
March 2018

BBC dokona doradztwa technicznego w zakresie: Weryfikacji Kosztowej Rozbudowy Płyty Górnej Dworca Autobusowego MDA [...]

More
February 2018

BBC wykona projekty budowlane dla zadania "Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni"

More
July 2017

BEST BUILDING CONSULTANTS zajmie się przebudową hali magazynowo- warsztatowej Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych [...]

More
July 2017

Egzotarium w Sosnowcu zostanie objęte pracami remontowymi, a BEST BUILDING CONSULTANTS wykona dla obiektu dokumentację projektowo-kosztorysową.

More
July 2017

BBC wykona projekt budowlano-wykonawczy wraz z kosztorysem realizacji inwestycji dla projektu „Rozbudowa, przebudowa [...]

More
July 2017

BEST BUILDING CONSULTANTS opracuje ekspertyzę określającą stan techniczny i bezpieczeństwo konstrukcji obiektów [...]

More
July 2017

BBC wykona ekspertyzę techniczną dla obiektu budowlanego zlokalizowanego w Żyrardowie przy ul. Reymonta 8

More
June 2017

BBC podejmie się nowego zadania pn. ,,Zagospodarowanie Nowego Centrum Zielonki w sąsiedztwie stacji kolejowej, budowa budynku [...]

More
May 2017

BEST BUILDING CONSULTANTS wykona wielobranżową dokumentację projektową budowlaną, wykonawczą i kosztorysową [...]

More
May 2017

BEST BUILDING CONSULTANTS zajmie się opracowaniem dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla [...]

More
April 2017

BBC wykona Oceny Energetyczne 2600 budynków dla beneficjentów programu wymiany kotłów, jako element poprawy [...]

More
April 2017

BBC BEST BUILDING CONSULTANTS wykona kompleksową dokumentację projektowo-kosztorysową budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego [...]

More
April 2017

BBC BEST BUILDING CONSULTANTS podejmie się zadania pt: ,, Rewaloryzacja i adaptacja obiektów Zespołu Redity Napoleońskiej [...]

More
April 2017

BBC Best Building Consultants sporządzi wielobranżową dokumentację projektową dla zadania: ,,Mury średniowiecznego Kalisza- [...]

More
April 2017

 BEST BUILDING CONSULTANTS podjęło się realizacji zadania pod nazwą: ,,Modernizacja dworca kolejowego Wejherowo’’.  [...]

More
March 2017

  Wykonujemy BADANIA NIENISZCZĄCE BETONU:

• lokalizujemy pręty zbrojeniowe przy braku projektów [...]

More
February 2017

Jako wykonawca dokumentacji projketowej BBC BEST BUILDING CONSULTANTS przywróci obiektowi dworcowemu należytą reprezentacyjność, [...]

More
February 2017

Ekspertyza określająca stan zachowania Wielkiej Grotarni na terenie Muzeum Pałacu w Wilanowie wraz z aktualizacją techniczną [...]

More
February 2017

BBC BEST BUILDING CONSULTANTS opracuje dokumentację techniczną dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa części budynku [...]

More
October 2016

Best Buliding Consultants zajmie się obsługą roszczeń lidera branży kolejowej.

More
October 2016

BBC Best Building Consultants zaprojektuje Budynek mieszkalny wielorodzinny w Piastowie.

Cztery kondygnacje nadziemne, [...]

More
September 2016THE WARSAW FAST TRAM
After many years, the demand for high-speed means of transport between the Wilanów and the center of Warsaw materializes. BBC [...]
More
September 2016MARSZAŁKOWSKA CENTER OFFICE BUILDING
BBC Best Building Consultants has signed a contract for services of multi-discipline investment supervision along with cost management, [...]
More
September 2016RESIDENTIAL BULDING COMPLEX IN GRODZISK
BBC Best Building Consultants has been chosen to be the Chief designer for a complex of residential buildings in Grodzisk Mazowiecki. [...]
More
September 2016

Jedna z ważniejszych inwestycji Urzędu Miasta w Skierniewicach. Na III piętrze ZSZ Nr 2 powstanie w pełni wyposażona i [...]

More
September 2016UNDERGROUND CAR PARK IN THE PARADE SQUARE
BBC Best Building Consultants will design a 3 storey underground car park in the Parade Square in Warsaw, which will be an answer [...]
More