strzałka do góry

Kariera

Przejdź do kontaktu
biuro@bbconsultants.pl

+48 530 272 155
 

JUNIOR PROJECT MANAGER

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

- współudział w prowadzeniu projektów realizowanych przez firmę,

- bieżące współnadzorowanie prowadzonych prac, komunikowanie się z wykonawca­mi, projektantami, Inspektorami, Inwestorem i organami administracji w związku z wy­mogami projektu,

- uczestnictwo w spotkaniach koordynacyjnych, kontrola realizacji dokonanych usta­leń,

- tworzenie zapytań ofertowych, kontrola merytoryczna i kosztowa, kalkulacje ceno­we,

- przygotowywanie zleceń i umów, negocjowanie warunków umownych,

- przygotowywanie harmonogramów, analizy harmonogramowe, weryfikacje i kontro­la harmonogramów na projekcie,

- kontrola jakości wykonywanych prac na projekcie

 

Wymagania:

- talent, zdolność, ponadprzeciętność,

- absolwent lub student V roku studiów budowlanych (inżynieria lądowa, bu­downictwo, elektryka, sanitarne, bądź pokrewne,),

- zrozumienie procesu budowlanego

- pasja w zakresie wykonywanego zawodu,

- ambicja i otwarty umysł by przyjąć wiedzę,

- szerokie zdolności analityczne,

- znajomość programów branżowych,

 

Oferujemy:

- dzielenie się wiedzą i doświadczeniem bez ograniczeń,

- realny wkład w rozwój organizacji właściwy dla dynamicznych firm,

- zdobycie cennego doświadczenia przy realizacji największych projektów w Polsce,

- zdobycie praktyki niezbędnej do uzyskania uprawnień budowlanych, projektowych i wykonaw­czych,

- pracę w młodym zespole profesjonalistów,

- stabilne warunki zatrudnienia

- możliwość rozwoju zawodowego

- Onboarding – pełne wsparcie i wdrożenie stanowiskowe

 

ZAINTERESOWANE OSOBY PROSIMY O PRZESŁANIE CV NA ADRES: biuro@bbconsultants.pl

 

 

Formularz aplikacji