strzałka do góry

Sektory

Sektory naszej działalności

PRZEMYSŁ

Wzrost konkurencji na rynkach oraz związana z tym potrzeba i konieczność utrzymania przewagi konkurencyjnej oznacza, że firmy zobowiązane są do zmiany strategii i sposobu działania, by stale powiększać swój udział w rynku. Pomagamy naszym klientom sprostać tym oczekiwaniom poprzez połączenie naszej wiedzy technicznej z głęboką wiedzą sektorową, zastosowaniem najnowszych rozwiązań technicznych i biznesowych. Rozpoznajemy wszelkiego rodzaju ryzyko, stwarzamy szereg możliwości oraz wdrażamy adekwatne rozwiązania. Nasze innowacyjne podejście umożliwia podejmowanie nie lada wyzwań i realizowanie je w najlepszy z możliwych sposobów. Kluczem do sukcesu jest kompleksowy zakres usług, począwszy od etapu projektowego, przez budowę, modernizację, aż po etap konserwacji. Stawiamy najwyższe wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz jakości. Zdajemy sobie sprawę z potrzeb elastyczności, doświadczenia i innowacji, jakie rodzą się pośród potencjalnych Klientów.

INWESTORZY KOMERCYJNI

Profesjonalne tworzenie założeń projektowych, wnikliwa i ekspercka analiza każdego problemu i zamierzenia inwestycyjnego, znajomość lokalnego rynku i umiejętność zastosowania tej wiedzy, to podstawowe parametry stanowiące o sukcesie projektów komercyjnych. Przedsięwzięcia te są niezwykle udane i często zwracającą na siebie uwagę, a przy tym gwarantują maksymalizację zwrotu z inwestycji i minimalizację ryzyka. Za pośrednictwem naszych autorskich rozwiązań, systemów zarządzania, doradztwa inwestycyjnego oraz procesów optymalizacyjnych, za każdym razem, pomagamy naszym Klientom otrzymać wysokiej jakości produkt. Nasze działania oparte są przede wszystkim na dostosowaniu się do potrzeb użytkowania oraz wymagań i uwarunkowań, jakie stawiają poszczególne rynki.

ENERGIA I ZASOBY NATURALNE

Ważnym problemem naszych czasów jest kwestia zużycia energii i dostępu do zasobów naturalnych. Niezawodne, trwałe i przyjazne dla środowiska wytwarzanie energii, stanowi kluczowy element zabezpieczający jakość życia współczesnego człowieka. Czujemy się zobowiązani do zapewnienia zrównoważonego rozwoju, zapewniając niezawodne, skuteczne i wydajne rozwiązania techniczne, w celu zmniejszenia i zminimalizowania zapotrzebowania na energię i wykorzystania w środowisku zbudowanym.
Zapewniamy globalną perspektywę spojrzenia na te wyzwania. Realizujemy kompleksowe projekty i wspieramy Klienta podczas wszystkich etapów inwestycji, od wstępnego doradztwa, aż do uruchomienia obiektu. Świadczymy także usługi doradcze przy optymalizacji i modernizacji już istniejących budynków. W naszym zespole pracują eksperci i konsultanci w zakresie skutecznych, odnawialnych i pasywnych technologii. Dodatkowo, dobrze znane nam są narzędzia oceny środowiskowej, takie jak BREEAM czy LEED. Bogate doświadczenie oraz specjalistyczna wiedza techniczna pozwalają nam z sukcesem współpracować z Klientami przy realizacji nawet najbardziej wymagających projektów i przedsięwzięć inwestycyjnych w branży energetyki i ochrony środowiska.

SEKTOR PUBLICZNY

Stanowimy znaczące wsparcie i świadczymy szereg usług dla organizacji i instytucji sektora publicznego w zakresie zwiększania ich efektywności i wydajności przy wypełnianiu swoich zadań i obowiązków. W wielu miejscach zwiększona efektywność i wydajność stanowią ciągłe wyzwanie. Coraz częściej wymaga się, aby nowe konstrukcje pełniły więcej zróżnicowanych funkcji oraz tworzyły przestrzeń publiczną, oddziałującą na wieloaspektowy rozwój. My pomagamy tworzyć miejsca publiczne, by wspierać przez to rozwój gospodarczy, środowiskowy i społeczny wielu miejscowości, miast i miasteczek. Działamy w charakterze zaufanego partnera i doradcy dla wielu znaczących Instytucji.

TRANSPORT I INFRASTRUKTURA

Odpowiednia sieć transportowa oraz ponadczasowe i przyjazne dla środowiska projekty infrastrukturalne przekładają się na jakość życia społeczeństwa. Wspólnie z naszymi Klientami stawiamy czoło najbardziej złożonym zadaniom. Uczestniczymy w realizacji licznych przedsięwzięć o kluczowym znaczeniu krajowym oraz zróżnicowanym stopniu skomplikowania, zarówno w sektorze drogowym, kolejowym, jak i tramwajowym. Kładziemy nacisk na funkcjonalność i użyteczność realizowanych obiektów, gdyż zdajemy sobie sprawę, jak duże znaczenie dla społeczeństwa ma należycie zaprojektowana i wykonana sieć infrastruktury transportowej, która stanie się w przyszłości wspólnym dziedzictwem. Na pewno pomaga nam w tym posiadana wiedza, umiejętności i niezbędne doświadczenie.