strzałka do góry

O firmie

Przejdź do kontaktu
biuro@bbconsultants.pl

+48 530 272 155
 
Październik 2023

BBC wykona dla Szpitala w Otwocku kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową we wszystkich branżach dla zadań inwestycyjnych:

a) [...]

Zobacz więcej
Październik 2023

BBC będzie pełnić nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi przy obiekcie radaru PSR/MSSR Katowice w miejscowości [...]

Zobacz więcej
Lipiec 2023

BBC będzie pełniło nadzór autorski przy realizacji budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z [...]

Zobacz więcej
Lipiec 2023

BBC będzie świadczyć usługi polegające na opracowaniu świadectw charakterystyki energetycznej maksymalnie 800 [...]

Zobacz więcej
Czerwiec 2023

BBC będzie pełnienić nadzór autorski nad realizacją inwestycji pod nazwą „Centrum Projektowe [...]

Zobacz więcej
Maj 2023

Opracowanie wielobranżowej Dokumentacji Projektowej, kosztorysów inwestorskich Ks, przedmiarów Pr oraz specyfikacji [...]

Zobacz więcej
Grudzień 2022

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, w tym programu funkcjonalno-użytkowego i specyfikacji technicznej wykonania [...]

Zobacz więcej
Październik 2022

Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem "Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku [...]

Zobacz więcej
Październik 2022

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji kompleksu sportowego OSIR Żoliborz w ramach zadania "Modernizacja [...]

Zobacz więcej
Październik 2022

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rewitalizacji Pałacu w Sierakowie Śląskim oraz działań przyrodniczych [...]

Zobacz więcej
Październik 2022

BBC będzie pełnić nadzór nad realizacją robót oraz zarządzać Kontraktem pn.: "Rozbudowa drogi krajowej [...]

Zobacz więcej
Wrzesień 2022

Opracowanie dokumentacji projektowej zabudowy mieszkalno-usługowej przy ul. św. Anny w Wejherowie nadz. nr 364, 365, 384/3, [...]

Zobacz więcej
Sierpień 2022

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budynku Memoriału dla Muzeum Miejsce Pamięci "KL Plaszow".

Zobacz więcej
Sierpień 2022

Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie obiektu radionawigacyjnego DME Rudka w Leszni.

Zobacz więcej
Lipiec 2022

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi na zadaniu "Budowa miejsc stacjonowania wojsk w m. Trzebień"

Zobacz więcej
Czerwiec 2022

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) wraz ze szczegółową koncepcją architektoniczno-budowlaną oraz [...]

Zobacz więcej
Czerwiec 2022

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy budowie OR Sanok w Grabówce w gminie Dydnia w powiecie [...]

Zobacz więcej
Maj 2022

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę, dostosowanie rozwiązań do przepisów oraz [...]

Zobacz więcej
Maj 2022

Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku Centralnego Laboratorium Badania Wody i Ścieków, na terenie [...]

Zobacz więcej
Maj 2022

Zastępstwo inwestorskie przy zadaniu "Przebudowa budynku przy ul. Strażackiej dla potrzeb Prokuratury w Gorlicach"

Zobacz więcej
Marzec 2022

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją Budowy Parku Centralnego z parkingiem podziemnym na ok. 270 samochodów [...]

Zobacz więcej
Listopad 2021

Wykonanie pełnej dokumentacji projektowo-budowlanej wraz uzyskaniem pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego w Gdyni przy [...]

Zobacz więcej
Październik 2021

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. 1 Maja w Lubinie

Zobacz więcej
Październik 2021

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa budynku warsztatów terapii zajęciowej i nauki przy ulicy [...]

Zobacz więcej
Sierpień 2021

Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem na budowie drogi S19 na odcinkach [...]

Zobacz więcej
Lipiec 2021

Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją budowy obwodnicy Strzelec Krajeńskich

Zobacz więcej
Kwiecień 2021

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z rozbudową OKRL Gdańsk

Zobacz więcej
Kwiecień 2021

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę jednostki ratowniczo-gaśniczej [...]

Zobacz więcej
Marzec 2021

Pełnienie obowiązków inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji nadbudowy budynku głównego szpitala

Zobacz więcej
Luty 2021

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania "Rozbudowa DK66 na odcinku przejścia przez [...]

Zobacz więcej
Luty 2021

Opracowanie dokumentacji technicznej dla rozbudowy i modernizacji Zespołu Głównego Centrum Onkologii w Bydgoszczy

Zobacz więcej
Listopad 2020

Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego zagospodarowania czterech stref w Jastrzębiej Górze

Zobacz więcej
Wrzesień 2020

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania "Rewitalizacja Obszarowa Centrum [...]

Zobacz więcej
Lipiec 2020

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji i rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 66 w Warszawie.

Zobacz więcej
Luty 2020

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pod tytułem "Słoneczne Tarasy [...]

Zobacz więcej
Listopad 2019

Przebudowa i remont konserwatorski wraz ze zmianą spodobu użytkowania budynków położonych przy ul. Ogrodowej 24 [...]

Zobacz więcej
Listopad 2019

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę "Centrum Innowacji Wydziału Cybernetyki"

Zobacz więcej
Listopad 2019

Projekt Innowacyjnego Centrum Nauk Żywieniowych SGGW w Warszawie.

Zobacz więcej
Październik 2019

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Kompleksu badawczego InnoCamp-GEO2 zlokalizowanego we Wrocławiu.

Zobacz więcej
Październik 2019

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku Laboratorium Badawczo - Rozwojowego i Dydaktycznego Infrastruktury [...]

Zobacz więcej
Lipiec 2019

Budowa budynku dla Sądu Rejonowego w Bełchatowie przy ul. Pabianickiej.

Zobacz więcej
Lipiec 2019

Budowa budynku dla potrzeb Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach przy ul. Francuskiej 70a

Zobacz więcej
Czerwiec 2019

BBC wykonana kompleksową dokumentację projektowo-kosztorysową remontu zespołu budynków przy ul. Targowej [...]

Zobacz więcej
Maj 2019

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Żyrardowie realizuje projekt " Gospodarka wodno-ściekowa w mieście [...]

Zobacz więcej
Maj 2019

BBC Best Building Consultants będzie pełniło obowiązki Inwestora Zastępczego przy realizacji zadania pn. "Przebudowa [...]

Zobacz więcej
Grudzień 2018

BBC wykona dokumentację projektową obejmującą projekt budowlany i projekt wykonawczy budynku mieszkalno-usługowego zlokalizowanego [...]

Zobacz więcej
Październik 2018

BBC wykona dokumentację projketową wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla  zadania "Przebudowa i rozbudowa [...]

Zobacz więcej
Wrzesień 2018

BBC wykona szczegółowy projekt dokumentacji budowlanej zamiennej oraz budowlanej dla budynku Centrum Wiedzy jako przebudowy [...]

Zobacz więcej
Sierpień 2018

BBC wykona kompletną wielobranżową dokumentację projektową związaną z realizacją zadania pn. "Przebudowa Hali [...]

Zobacz więcej
Sierpień 2018

BBC wykona dokumentację projektową adaptacji pomieszczeń budynku dla potrzeb Zakładu Adaptowalnej Aktywności Fizycznej [...]

Zobacz więcej
Lipiec 2018

BBC wykona dokumentację projektowo-kosztorysową na wykonanie Inkubatora - California INC

Zobacz więcej
Lipiec 2018

BBC Best Building Consultants wykona kompletne, kompleksowe, wielobranżowe dokumentacje projektów budowlanych wraz [...]

Zobacz więcej
Czerwiec 2018

BBC opracuje dokumentację projektową dla zadania pn.: "Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk-Korsze wraz z [...]

Zobacz więcej
Czerwiec 2018

BBC Best Building Consultants wykona dokumentację projektową dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa siedziby Terenowej Jednostki [...]

Zobacz więcej
Marzec 2018

BBC dokona doradztwa technicznego w zakresie: Weryfikacji Kosztowej Rozbudowy Płyty Górnej Dworca Autobusowego MDA [...]

Zobacz więcej
Luty 2018

BBC wykona projekty budowlane dla zadania "Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni"

Zobacz więcej
Lipiec 2017

BEST BUILDING CONSULTANTS zajmie się przebudową hali magazynowo- warsztatowej Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych [...]

Zobacz więcej
Lipiec 2017

Egzotarium w Sosnowcu zostanie objęte pracami remontowymi, a BEST BUILDING CONSULTANTS wykona dla obiektu dokumentację projektowo-kosztorysową.

Zobacz więcej
Lipiec 2017

BBC wykona projekt budowlano-wykonawczy wraz z kosztorysem realizacji inwestycji dla projektu „Rozbudowa, przebudowa [...]

Zobacz więcej
Lipiec 2017

BEST BUILDING CONSULTANTS opracuje ekspertyzę określającą stan techniczny i bezpieczeństwo konstrukcji obiektów [...]

Zobacz więcej
Lipiec 2017

BBC wykona ekspertyzę techniczną dla obiektu budowlanego zlokalizowanego w Żyrardowie przy ul. Reymonta 8

Zobacz więcej
Czerwiec 2017

BBC podejmie się nowego zadania pn. ,,Zagospodarowanie Nowego Centrum Zielonki w sąsiedztwie stacji kolejowej, budowa budynku [...]

Zobacz więcej
Maj 2017

BEST BUILDING CONSULTANTS wykona wielobranżową dokumentację projektową budowlaną, wykonawczą i kosztorysową [...]

Zobacz więcej
Maj 2017

BEST BUILDING CONSULTANTS zajmie się opracowaniem dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla [...]

Zobacz więcej
Kwiecień 2017

BBC wykona Oceny Energetyczne 2600 budynków dla beneficjentów programu wymiany kotłów, jako element poprawy [...]

Zobacz więcej
Kwiecień 2017

BBC BEST BUILDING CONSULTANTS wykona kompleksową dokumentację projektowo-kosztorysową budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego [...]

Zobacz więcej
Kwiecień 2017

BBC BEST BUILDING CONSULTANTS podejmie się zadania pt: ,, Rewaloryzacja i adaptacja obiektów Zespołu Redity Napoleońskiej [...]

Zobacz więcej
Kwiecień 2017

BBC Best Building Consultants sporządzi wielobranżową dokumentację projektową dla zadania: ,,Mury średniowiecznego Kalisza- [...]

Zobacz więcej
Kwiecień 2017

 BEST BUILDING CONSULTANTS podjęło się realizacji zadania pod nazwą: ,,Modernizacja dworca kolejowego Wejherowo’’.  [...]

Zobacz więcej
Marzec 2017

  Wykonujemy BADANIA NIENISZCZĄCE BETONU:

• lokalizujemy pręty zbrojeniowe przy braku projektów [...]

Zobacz więcej
Luty 2017

Jako wykonawca dokumentacji projketowej BBC BEST BUILDING CONSULTANTS przywróci obiektowi dworcowemu należytą reprezentacyjność, [...]

Zobacz więcej
Luty 2017

Ekspertyza określająca stan zachowania Wielkiej Grotarni na terenie Muzeum Pałacu w Wilanowie wraz z aktualizacją techniczną [...]

Zobacz więcej
Luty 2017

BBC BEST BUILDING CONSULTANTS opracuje dokumentację techniczną dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa części budynku [...]

Zobacz więcej
Październik 2016

Best Buliding Consultants zajmie się obsługą roszczeń lidera branży kolejowej.

Zobacz więcej
Październik 2016

BBC Best Building Consultants zaprojektuje Budynek mieszkalny wielorodzinny w Piastowie.

Cztery kondygnacje nadziemne, [...]

Zobacz więcej
Wrzesień 2016
Po wielu latach, zapotrzebowanie na szybki środek lokomocji, między Wilanowem a Centrum Warszawy, materializuje się. BBC Best [...]
Zobacz więcej
Wrzesień 2016
BBC Best Building Consultants podpisało umowę na pełnienie usług wielobranżowego nadzoru inwestorskiego wraz z zarzadzaniem [...]
Zobacz więcej
Wrzesień 2016
BBC Best Building Consultants zostało wybrane głównym projektantem branżowym dla zespołu budynków mieszkalnych w Grodzisku [...]
Zobacz więcej
Wrzesień 2016

Jedna z ważniejszych inwestycji Urzędu Miasta w Skierniewicach. Na III piętrze ZSZ Nr 2 powstanie w pełni wyposażona i [...]

Zobacz więcej
Wrzesień 2016
BBC Best Building Consultants zaprojektuje trzykondygnacyjny parking podziemny na Placu Defilad w Warszawie, który będzie odpowiedzią [...]
Zobacz więcej