strzałka do góry

Realizacje

Szczegóły projektu

Wrocław 14.10.2019r. Politechnika Wrocławska BBC

Opis projektu

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Kompleksu badawczego InnoCamp-GEO2 zlokalizowanego we Wrocławiu.

Zakres usług

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Kompleksu badawczego InnoCamp-GEO2 zlokalizowanego we Wrocławiu w zakresie opracowania dokumentacji architektonicznej, projektu rozbiórki, projektu budowlanego, projektu wykonawczego oraz sprawowania nadzoru autorskiego. 

Wyzwania