strzałka do góry

Wycena nieruchomości

Łukasz
Zdziebłowski

Projektowanie

Doradztwo i consulting

Wykonawstwo

Wycena nieruchomości


Staliśmy się solidnym partnerem dla podmiotów poszukujących usług wyceny nieruchomości o najwyższych standardach. Silne i ugruntowane spojrzenie w zakresie oceny stanu technicznego, pozwala nam ujrzeć poprawnie nieruchomość i właściwie ją oszacować.

Współpracujemy z największymi klientami sektora publicznego oraz prywatnego. Posiadamy doświadczenie pozwalające nam pochwalić się wyceną nieruchomości o charakterze unikalnym w skali makro. Poznaliśmy, w sposób praktyczny, złożoność rzeczoznawstwa majątkowego podczas spektakularnych oszacowań niecodziennych nieruchomości.

Doświadczenie w obronie operatów szacunkowych przed sądami powszechnymi stawia nas w niekwestionowanej pozycji doskonałego partnera w skojarzonym podejściu oceny wartości nieruchomości.

Osoba odpowiedzialna Łukasz Zdziebłowski bbc@bbconsultants.pl

Powiązane projekty