strzałka do góry

Zarządzanie kosztami

Łukasz
Zdziebłowski

Projektowanie

Doradztwo i consulting

Wykonawstwo

Zarządzanie kosztami


Komplementarne spojrzenie na budownictwo pozwala oferować naszym Klientom skojarzone usługi z zakresu zarządzania kosztami. Bogate doświadczenie zespołu zarządzania kosztami, wraz z praktyczną umiejętnością odnalezienia płaszczyzny dla ekonomii i finansów w budownictwie, spowodowało, iż BBC dostarcza pewne oszacowania, powodujące realizację procesów inwestycyjnych w zakładanym budżecie.

Zarządzanie kosztami rozumiane jako ograniczanie ryzyka finansowego naszych klientów materializuje się w następujących płaszczyznach:

przygotowanie studiów opłacalności,
badanie uwarunkowań ekonomicznych inwestycji,
zarządzanie kosztami inwestycji,
optymalizacja kosztów inwestycji,
reprezentowanie interesów instytucji finansującej/właściciela,
rokowania oraz negocjacje kosztowe,
ekspertyzy techniczne i finansowe obiektów istniejących lub będących w trakcie realizacji,
doradztwo transakcyjne,
prowadzenie procesów przetargowych
usługi bankowych inspektorów nadzoru

Firma BBC Best Building Consultants pozostaje ze swoimi klientami w całym cyklu życia projektu, od fazy studiów i analiz, aż po fazę eksploatacji i zamknięcia.


Budownictwo samo w sobie jest dziedziną interdyscyplinarną. Zarządzanie kosztami inwestycji jest najszerszą i najbardziej newralgiczną dziedziną wewnątrz budownictwa, w której skupiają się wpływy pozostałych aspektów, takich jak koordynacja, postęp robót, jakość wykonania itp.

Wskazujemy na właściwość, iż BBC jako profesjonalny podmiot prowadzący usługi zarządzania kosztami potrafi swoją działalnością wygenerować znaczące oszczędności oraz zminimalizować ryzyko inwestycyjne.

Osoba odpowiedzialna Łukasz Zdziebłowski bbc@bbconsultants.pl

Powiązane projekty