strzałka do góry

Ekspertyzy, opinie

Łukasz
Zdziebłowski

Projektowanie

Doradztwo i consulting

Wykonawstwo

Ekspertyzy, opinie


Błyskotliwe zrozumienie myśli technicznej i procesów zarządczych powoduje, iż BBC jest pewnym partnerem dla podmiotów poszukujących skutecznych i rzetelnych opracowań technicznych i ekspertyz.

Zakłócenie natury wykonawczej, zarządczej czy projektowej może powodować zmianę stanu substancji budowlanej. Identyfikacja, określenie źródła problemu, jego waloryzacja oraz wskazanie sposobu rozwiązania jest zadaniem, które podejmujemy z potrzebną precyzją.

Wielosektorowość wyzwań związanych z problemami budynków i budowli obliguje do ciągłego gromadzenia wiedzy wśród najlepszych ekspertów. Nasze silne kompetencje pozwalają utrzymać nasze usługi na najwyższym poziomie wiarygodności, pewności i celu.

Osoba odpowiedzialna Łukasz Zdziebłowski bbc@bbconsultants.pl

Powiązane projekty