strzałka do góry

Audyt energetyczny

Łukasz
Zdziebłowski

Projektowanie

Doradztwo i consulting

Wykonawstwo

Audyt energetyczny


W odpowiedzi na coraz większe zapotrzebowania rynku, pragniemy przedstawić Państwu nasze usługi związane z auditingiem i certyfikacją energetyczną budynków oraz doradztwem .

Czym jest certyfikat energetyczny ?

Certyfikat energetyczny, zwany również świadectwem energetycznym, to dokument określający wielkość zapotrzebowania budynku na energię, jaka jest niezbędna do zaspokojenia potrzeb, wynikających z jego użytkowania. Certyfikaty energetyczne zawierają określenie zapotrzebowania na energię na podstawie stałych cech budynku, takich jak: jego standard, przeznaczenie czy posiadane systemy instalacyjne.

Czym jest audyt energetyczny ?

Audyt energetyczny jest dokumentem, określającym aktualny stan danego budynku czy urządzenia. Wskazuje on jednocześnie sposoby na modernizowanie przedmiotu audytu, w celu uczynienia go bardziej nowoczesnym oraz energooszczędnym. Takie opracowanie ma także na celu dokładne podkreślenie parametrów technicznych i ekonomicznych oraz zakresu całego przedsięwzięcia modernizacyjnego.

Wykonujemy certyfikaty energetyczne oraz audyty energetyczne obiektów o dowolnej wielkości i funkcji. Dogłębna specjalizacja z zakresu fizyki budowli, połączona z zamysłem projektowym i wykonawczym, pozwala nam czuć się liderem w zakresie doradztwa energetycznego. Jesteśmy również praktycznym ciałem doradczym w procesach certyfikacyjnych LEED i BREEAM.

Osoba odpowiedzialna Łukasz Zdziebłowski bbc@bbconsultants.pl

Powiązane projekty