strzałka do góry

Planowanie i harmonogramowanie

Łukasz
Zdziebłowski

Projektowanie

Doradztwo i consulting

Wykonawstwo

Planowanie i harmonogramowanie


Podążając za zasadami wiedzy zarządczej i ekonomicznej, dysponowanie planem działania ma niebagatelne znaczenie, ukierunkowane na sukces projektu. Zobligowanie do dostarczania usług najwyższej jakości pozostaje w koniunkcji z wzorowym zespołem planistycznym. Doświadczenie wskazuje, iż ścisła współpraca doświadczonego planisty, połączona ze świadomością pracochłonności procesów oraz praktyczną wiedzą archiwalną, są wykładnikami skutecznego planowania..
.
Kolejnym aspektem działania departamentu planowania są analizy harmonogramowe, mające szerokie zastosowanie w roszczeniach. W sposób doskonały rozumiemy ścisłą zależność miedzy czasem, jakością i budżetem. Naruszenie parametru czasu przekłada się na pozostałe kluczowe wartości projektu. Z sukcesem prowadzimy procesy roszczeniowe na różnych poziomach legislacyjnych , w oparciu o analizy terminowe. .
.
Szerokie zrozumienie usługi planistycznej pozwala skutecznie doradzać naszym partnerom w całym cyklu życia projektu.

Osoba odpowiedzialna Łukasz Zdziebłowski bbc@bbconsultants.pl

Powiązane projekty