strzałka do góry

Doradztwo kontraktowe

Łukasz
Zdziebłowski

Projektowanie

Doradztwo i consulting

Wykonawstwo

Doradztwo kontraktowe


Gromadzenie przez BBC wieloletniego doświadczenia w zakresie spojrzenia na procesy budowlane ogniskową prawną, finansową i techniczną, wraz z silnym zrozumieniem judykatywy, pozwala nam być partnerem w problemach naszych klientów. Czujemy wewnętrzną, pozytywną presję, by upowszechniać świadomość z zakresu rozwiązywania sporów, efektów zakłóceń, kosztów opóźnień. W zakresie doradztwa kontraktowego działamy na poszczególnych płaszczyznach:

Prywatna działalność biegłych sadowych:
   ⦁ usługi wspomagające arbitraż oraz procesy sądowe,
   ⦁ opinie prywatne wykonywane przez osoby wpisane na listę biegłych sadowych,
   ⦁ dzielenie się doświadczeniami i dobrymi praktykami biegłych sądowych,

Ekspertyzy i opinie techniczne:
   ⦁ wielobranżowe ekspertyzy wykonywane przez uprawnionych rzeczoznawców budowlanych,
   ⦁ wielobranżowe opinie techniczne budynków,
   ⦁ opinie stwierdzające stan zaawansowania prac,
   ⦁ współpraca z Instytutami Naukowymi i czołowymi laboratoriami badawczymi,

Roszczenia:
   ⦁ przygotowanie oraz obrona roszczeń,
   ⦁ weryfikacja i opiniowanie roszczeń skierowanych do Klienta,
   ⦁ opracowanie roszczeń z tytułu robót dodatkowych oraz kosztów pośrednich,
   ⦁ doradztwo w zakresie przygotowania dokumentacji dowodowej na potrzeby postępowań sądowych,

Analiza harmonogramowa:
   ⦁ przedsądowe analizy opóźnień,
   ⦁ kalkulacja wartości roszczeń wynikających z przedłużenia czasu realizacji inwestycji,
   ⦁ znalezienie przyczyn opóźnień projektowych,
   ⦁ dowodzenie zależności bądź niezależności opóźnień od Klienta,

Wsparcie działań formalno-prawnych na różnych etapach projektu:
   ⦁ reprezentowanie Klienta w zakresie uzyskiwania decyzji administracyjnych,
   ⦁ pozwolenia zamienne, w tym postępowanie naprawcze z PINB,
   ⦁ wszelkiego rodzaju pozwolenia i uzgodnienia fazy przygotowania projektu,
   ⦁ naprawa stanu formalno-prawnego budowy,
   ⦁ doradztwo w zakresie praktycznego zastosowania warunków kontraktowych FIDIC,

Zarządzanie ryzykiem:
   ⦁ identyfikacja ryzyka,
   ⦁ oszacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka,
   ⦁ określenie wielkości ekonomicznej narażonej na ryzyko,
   ⦁ wdrożenie działań ograniczających wystąpienie ryzyka,
   ⦁ doradztwo dla Klienta w momencie materializacji ryzyka.

Osoba odpowiedzialna Łukasz Zdziebłowski bbc@bbconsultants.pl

Powiązane projekty