strzałka do góry

Ocena stanu technicznego budynków

Łukasz
Zdziebłowski

Projektowanie

Doradztwo i consulting

Wykonawstwo

Ocena stanu technicznego budynków


Aspekty techniczne substancji budowalnej, pomijając ich złożoność, definiują bezpieczeństwo i komfort użytkowania. Niejednokrotnie, są również elementem sporów, czy negocjacji transakcyjnych. Profesjonalny zespół ekspertów, jaki tworzymy, pozwala z uwagą ocenić stan techniczny obiektów.

Ze względu na różnorodność celu, jakiemu ma służyć opracowanie, każdorazowo dedykujemy adresowany dla klienta, interdyscyplinarny zespół ekspercki, w którego skład wchodzą uznani rzeczoznawcy budowlani, projektanci, członkowie SIDIR, RICS. Przy ocenie obecni są także eksperci wpisani na listy biegłych sądowych wielu specjalności.

Z wielką satysfakcją wypowiadamy się w unikalnych problemach, dając jasne rozwiązania problemów dla naszych klientów. Jesteśmy partnerem ponadczasowym, który dzięki upodobaniu procesów ewaluacyjnych i innowacyjnych, pragnie ciągle udoskonalać swoje usługi w tej dziedzinie.

Szerokie, respektowane doświadczanie, pozwala nam na wielokryterialne spojrzenie w zakresie audytu budynków. Przedmiotem naszych opracowań jest skojarzone podejście finansowe, prawne, techniczne oraz kosztowe.

W swojej działalności pragniemy dostarczać usługi, które są ciągle ,,ponad” spełnieniem potrzeb klienta. Już dziś edukujemy sektor w zakresie standardów oceny technicznej i audytu budynków.

Osoba odpowiedzialna Łukasz Zdziebłowski bbc@bbconsultants.pl

Powiązane projekty