strzałka do góry

Projektowanie BIM

Łukasz
Zdziebłowski

Projektowanie

Doradztwo i consulting

Wykonawstwo

Projektowanie BIM


BIM (Building Information Modelling) w dosłownym tłumaczeniu oznacza „Modelowanie informacji o budynku”. BIM pozwala zatem, nie tylko na zamodelowanie obiektu budowlanego, lecz również na analizę dodatkowych informacji powiązanych, takich jak np.: całkowity koszt budowy i utrzymania, zużycie energii czy zaplanowanie projektu.
BIM tworzy doskonałą przestrzeń do zestawienia potencjału ludzkiego z zarządzaniem informacją. Im dokładniej człowiek wykorzysta informacje, tym bardziej zaawansowane i efektywne narzędzie otrzyma. BBC ściera się w swojej działalności z powszechnym przekonaniem, że wykorzystanie technologii BIM to jedynie wartość dodana dla biur projektowych. Swoim przykładem pragniemy przedstawić szeroki wachlarz korzyści związanych z wdrożeniem narzędzi BIM, który jest zarezerwowany dla wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, w tym również dla Inwestorów.

Z naszych doświadczeń wynika, iż wdrożenie technologii BIM jest opłacalne dla każdego rodzaju inwestycji. Wspomagając proces decyzyjny Inwestora, związany z zastosowaniem BIM, pragniemy przedstawić kilka niezrównanych zalet tego rozwiązania:

wsparcie koordynacji pomiędzy uczestnikami projektu
możliwość nadzorowania i obserwacji postępów w procesie projektowym
sposobność do wykonania symulacji różnych wersji projektu
doskonała odpowiedź na pytanie ,,Co by było, gdyby?”
zintegrowane narzędzie w zakresie planistyczno-ekonomicznym
technologia, która pozwala usunąć kolizje i uniknąć błędów
eliminacja wielkości roszczeń i robót dodatkowych w procesach wykonawczych.

Osoba odpowiedzialna Łukasz Zdziebłowski bbc@bbconsultants.pl

Powiązane projekty