strzałka do góry

Value Engineering

Łukasz
Zdziebłowski

Projektowanie

Doradztwo i consulting

Wykonawstwo

Value Engineering


Dzięki zgłębieniu procesów projektowych, wykonawczych i doradczych, BBC Best Building Consultants może zaoferować Państwu profesjonalne usługi z zakresu Value Engineering (proces uzyskiwania najefektywniejszych rozwiązań). Nasza oferta skierowana jest zarówno do deweloperów, inwestorów, wykonawców, jak i firm realizujących kontrakty w formule design&build.

Poszukiwanie i odnajdowanie optymalnych rozwiązań obniżających koszty, może zrealizować się jedynie poprzez zetknięcie doświadczenia wykonawczego z doświadczeniem projektowym. Value Engineering nie jest efektywny w przypadku, gdy jest realizowany wyłącznie przez firmę o profilu consultingowym. Niejednokrotnie optymalizacja kosztowa zawiera wieloparametryczną analizę projektów, zamierzonej technologii wykonania oraz kwestii doboru wyrobów budowlanych. Analiza prowadzona jest zawsze przez wielobranżowy zespół, poszukujący najbardziej efektywnych rozwiązań, zarówno w swojej branży, jak i w punktach styku miedzy specjalnościami.

Osoba odpowiedzialna Łukasz Zdziebłowski bbc@bbconsultants.pl

Powiązane projekty