strzałka do góry

Prowadzenie przetargów

Łukasz
Zdziebłowski

Projektowanie

Doradztwo i consulting

Wykonawstwo

Prowadzenie przetargów
Jedną z wielu miar sukcesu projektu są odpowiedni wykonawcy i dostawcy. Nasz zespół doradców przetargowych, posiadający ogromne zrozumienie rynku, gwarantuje bezpieczeństwo i daje pewność efektywnych zakupów dla naszych klientów.

Poprawne zdefiniowanie wymogów i parametrów przetargowych, wielokryterialne zbadanie oferentów przez interdyscyplinarny zespół specjalistów BBC, zmniejsza ryzyko związane z powodzeniem projektu.

Z pełnym skupieniem kontrolujemy wszystkie aspekty procesu przetargowego, a w szczególności kwestie związane z zabezpieczeniem Klienta w zakresie odpowiedzialności solidarnej.

Wartość dodaną naszych usług stanowi autorska baza dostawców i wykonawców, która komponuje doświadczenie członków zespołu zakupowego po stronie Generalnego Wykonawcy i Inwestora.

Etyka, uczciwość i moralność to zarówno filozofia naszego biznesu, jak i fundament naszej działalności. Dlatego też stajemy po przeciwnej stronie wobec każdej nieetycznej praktyki.

Osoba odpowiedzialna Łukasz Zdziebłowski bbc@bbconsultants.pl

Powiązane projekty