strzałka do góry

Nadzór inwestorski

Łukasz
Zdziebłowski

Projektowanie

Doradztwo i consulting

Wykonawstwo

Nadzór inwestorski


Zdajemy sobie sprawę, że nie każdy Inwestor dysponuje odpowiednią ilością czasu oraz posiada wystarczający zasób wiedzy technicznej, aby odpowiedzialnie zabezpieczyć swoje interesy w trakcie prowadzenia projektu.

Wiedza i doświadczenie, którą gromadzi w sobie BBC, stanowi dla Państwa gwarancję, że realizowany projekt budowlany jest pod kontrolą profesjonalistów i zostanie dostarczony w ściśle określonym czasie i budżecie oraz będzie najwyższej jakości. Pragniemy służyć naszą pracą od etapu projektowego, aż po ostateczny odbiór budowy. .

BBC zdaje sobie sprawę, iż poziom złożoności projektu i jego wielokryterialne skomplikowanie mogą zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia problemów i przeszkód realizacyjnych. Doświadczenie i kompetencje ugruntowane na największych projektach, dostarczają naszym Klientom pewności, iż projekt kierowany przez BBC zakończy się zakładanym sukcesem.

Osoba odpowiedzialna Łukasz Zdziebłowski bbc@bbconsultants.pl

Powiązane projekty